Pośrednictwo pracy

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Medycyna ratunkowa

oferta z dnia 09.09.2020 nr 308/PP/2020

Email Drukuj PDF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego
Liczba wolnych miejsc zatrudnienia:
1 stanowisko w wymiarze 0,25 etatu
Miejsce wykonywania pracy: ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Wymagania niezbędne:
- zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym lekarz systemu lub
ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu, którzy ukończyli studia drugiego stopnia i posiadają co najmniej
4 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku dyspozytora medycznego;
- znajomość ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
- znajomość ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
- znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań
wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- list motywacyjny,
- Curriculum Vitae – zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych
w ogłoszeniu o naborze,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w zakresie
wykraczającym poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji wymaganych w stosunku
do lekarza systemu lub ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu,
- kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 4 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku dyspozytora
medycznego.
Miejsce składania dokumentów:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Organizacji i Rozwoju
pl. Powstańców Warszawy 1,
50-153 Wrocław
lub składać w pok. 0200
z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w BZ – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego – 01/08/2020
Inne informacje:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie,
orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacje o stosowanych technikach i metodach
oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce „praca
w DUW”. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które
kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne
i dostarczone po terminie (w przypadku ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert
składanych osobiście decyduje data wpływu do Urzędu, a w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data UPP) nie
będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji
kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia
nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru. Jednocześnie informujemy, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we
Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1; Inspektor Ochrony Danych (IOD)
wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pokój nr 2145, e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu procedowania naboru kandydatów do pracy w Dolnośląskim
Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu;
 Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz Zarządzenie Nr 37 Dyrektora
Generalnego Dyrektora Generalnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zasad naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej oraz zatrudniania w Dolnośląskim
Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu;
 Pani/Pana dane mogą być przekazywane innym odbiorcom - osobom, które biorą udział w procedurze naboru;
 Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 Pani/Pana dane osobowe i dokumentacja mogą być przechowywane przez okres określony w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 Zgodnie z Rozporządzeniem przysługuje Pani/Panu:
1. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych;
2. prawo dostępu do swoich danych;
3. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich
usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
4. prawo do ograniczenia przetwarzania;
5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa);
 Podanie Wojewodzie Dolnośląskiemu danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest obowiązkiem
wynikającym z przepisu prawa; jeśli Wojewoda Dolnośląski tych danych nie będzie posiadał, Pani/Pana sprawa nie
będzie możliwe zrealizowanie celu przetwarzania;
 Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr
telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione
o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przeliczeniu na pełny etat
kształtuje się w przedziale 4100 – 7750 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-64-08.

 

oferta z dnia 03.07.2020 nr 177/PP/2020

Email Drukuj PDF

 

1. Nazwa pracodawcy Wielospecjalistyczny Szpital – SPZOZ w Zgorzelcu

2. Adres pracodawcy: Miejscowość Zgorzelec Powiat Zgorzelec

Ulica Lubańska 11-12 Telefon Kierownik Kadr 571334870, kadry 571334887

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

I. Informacje dotyczące zgłoszonego miejsca zatrudnienia

3. Nazwa stanowiska LEKARZ – MEDYCYNA RATUNKOWA

4. Miejsce wykonywania pracy Wielospecjalistyczny Szpital – SPZOZ w Zgorzelcu

5. Dodatkowe informacje PREFERENCYJNE WARUNKI ZATRUDNIENIA

6. Rodzaj zatrudnienia

a) umowa o pracę b) umowa zlecenie c) umowa cywilnoprawna

7. Wymagania – oczekiwania pracodawcy

a) specjalizacja b) staż pracy

I°/IIº/w trakcie specjalizacji

8. Data rozpoczęcia zatrudnienia od zaraz

9. Charakterystyka, rodzaj wykonywanej pracy: PRACA W DZIALE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

10. Liczba wolnych miejsc zatrudnienia 1

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

 

oferta z dnia 8.01.2019 nr 24/PP/2019

Email Drukuj PDF

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

1. Nazwa pracodawcy: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU

2. Adres pracodawcy: 59-700 BOLESŁAWIEC, Powiat BOLESŁAWIECKI

Ulica JELENIOGÓRSKA 4, Telefon 75-738-02-23 (KIEROWNIK DZIAŁU KADR I PŁAC)

I. Informacje dotyczące zgłoszonego miejsca zatrudnienia

3. Nazwa stanowiska: LEKARZ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

4. Miejsce wykonywania pracy ZOZ Bolesławiec, ul. Jeleniogórska 4,
59-700 Bolesławiec

5. Rodzaj zatrudnienia:

a) umowa o pracę

b) umowa cywilnoprawna (kontrakt)

c) umowa zlecenia

6. Data rozpoczęcia zatrudnienia: OD ZARAZ

7. Charakterystyka, rodzaj wykonywanej pracy:

-świadczenia zdrowotne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 15:00

-dyżury medyczne od godz. od poniedziałku do czwartku w godz.
od 15:00 do 7:25 dnia następnego w piątek lub przed dniem świątecznym w godz.
od 15:00 do 9:00 dnia następnego w sobotę w godz. od 9:00 do 9:00 dnia następnego
w niedzielę i święta w godz. od 9:00 do 7:25 dnia następnego

8. Liczba wolnych miejsc zatrudnienia: 2